6.Godula, shromáždění u tolerančního památníku.jpg