Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skupina Biblického studia

(původně Střední generace)

  Naše skupinka se donedávna nazývala Střední generace. Tento název však nebyl úplně výstižný, protože našich setkání se zúčastňují lidé různých generací. Název Střední generace převzala skupinka, která se původně nazývala 25+, Mladá manželství či Starší mládež. Skupina Biblického studia (donedávna nazývaná Střední generace) je otevřená skupinka sester a bratří v Kristu ve věku nad 30 let (rádi však mezi sebou uvítáme i lidi mladší), jenž se schází pravidelně každou středu v 18.00 hodin v počtu přibližně 20 osob v sále při evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně. Věc, jenž skupinku spojuje, je odpověď na Ježíšova slova "Já jsem ta cesta, pravda a život" a "Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.".

  Střední generace se začala scházet v roce 1992. U jejího vzniku stáli lidé, kteří už Pána Ježíše znali, ale dospěli k potřebě své poznání rozšířit a upevňovat se navzájem ve víře. Duchovního vedení se ujal náš pastor bratr Stanislav Kaczmarczyk.

  Do tohoto společenství jsou však zváni i ti, kteří o Bohu vědí jen málo. Největší radostí pro členy Skupiny Biblického studia je, když do shromáždění příjme pozvání nevěřící, nebo pokud tuto skupinu začne navštěvovat nově probuzený člověk, který dychtí po Božím slově. Úkolem dlouhodobějších členů je, tyto lidi podporovat duchovně i na modlitbách.

  Průběh setkávání je následující:
Na začátku s klavírním případně kytarovým doprovodem členové skupiny zazpívají několik křesťanským písní. Dále je prostor pro různá sdělení jednotlivých členů skupiny, jako například pozdravy, svědectví, co členy skupiny v uplynulém týdnu zaujalo a pokud má někdo z bratří či sester radostnou nebo naopak nemilou událost ze svého okolí, může ji ve společenství přednést a společně pak sdílíme radost případně pomoc hlavně na modlitbách, protože následuje modlitební chvíle. Po ní pak čtení části Písma svatého a pak skupina rozebírá přečtené slovo. Bratr farář Kaczmarczyk, kterého Pán obdařil velikou moudrostí a znalostí Božího slova se těchto setkávání zúčastňuje pravidelně a je vždy ochoten vysvětlit vše, čemu členové skupiny nerozumí, nebo o co jej požádají.  Setkání je ukončeno modlitbami a zpěvem.

  Skupina Biblického studia (bývalá Střední generace) se spolu s pěveckými sbory zpravidla dvakrát ročně zúčastňuje zájezdů do církevních sborů nejen v Česku ale i na Slovensku a v Polsku. Tyto zájezdy jsou duchovním povzbuzením pro všechny zúčastněné. Každoročně o Vánocích pořádá Skupina Biblického studia opět spolu s pěveckými sbory "Večernici". Je to slavnostní setkání s bohatým programem a občerstvením pro nejen zvané hosty. Někdy bývá během roku ještě jedna večernice pořádaná skupinou Biblického studia.

  Jelikož Skupina Biblického studia je skupinou otevřenou a věkově nijak neohraničenou, srdečně zveme tímto případné zájemce všech generací, aby poslechli své žíznivé srdce po slově Božím a setkání kdykoliv navštívili.

 

  Zapsali Milan KANTOR, Ludmila SMYČKOVÁ a Josef KRUPANSKÝ